O nama

U početku Lingvofil bijaše stranica, i stranica bijaše na Facebooku. Sve što postade u početku, biješe od Lingvofila, i ništa na Lingvofilu ne biješe od nekog drugoga. U svemu što bi objavljeno na Lingvofilu bijahu riječi i jezici.
I bi čovjek, prijatelj od Lingvofila, koji je došao s prvom idejom da napravimo nešto smiješno. I bi dobro. Praćenost stranice se umnogostručila. Silno mnoštvo prijatelja dolazilo je s prijedlozima, koje bi objavio, i bi dobro.

Lingvofil je nastavio objavljivati vlastite objave, ali je počeo dijeliti i druge slične radove s bespuća Interneta. Pokazalo se da je bilo moguće zainteresirati ljude za zabavu i učenje jezika putem manje-više duhovitih objava.

Tako bi zima pa ljeto, i vidje Lingvofil da je dobro. Preko ljeta se rodila ideja za pokretanjem sajta – ovog sajta – www.lingvofil.eu, kako bi sadržaji na stranici na Facebooku mogli ostati kratki i na prvu loptu, a opet, da informacije o riječima koje skupim ostanu zabilježene i na raspolaganju svima koje zanima i tekst, ne samo slika.

U ovom trenutku (a ova će se stranica ažurirati) Lingvofil održava Neven Unukić u svoje slobodno vrijeme i o svom trošku.; Glavni i odgovorni, urednik, novinar, pisac, sistemaš, webmaster, dizajner, copywritter producent, sponzor i sekretarica…

Ako vam se stranica sviđa a ne sviđa činjenica iz prethodnog odlomka, molim javite mi se pa ćemo vidjeti što se da napraviti.